Algemene voorwaarden

Voorwaarden Spada Boats te Kerkdriel (Handelsnaam Van Gent Watersport) is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer: 11010434.

Het btw-nummer is: NL 8100.56.380.B01


Toepasselijkheid

Op al onze offertes, orderbevestigingen en verkoopovereenkomsten zijn van toepassing de aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden van de HISWA.


Betaling

De geplaatste orders in onze webshop kunnen worden betaald met IDEAL of vooruit per bank.

Betaling per bank geschiedt door overschrijving aan Van Gent Watersport. 

IBAN: NL68RABO 01251 1112 74

BIC: RABONL2U

Onder vermelding van het factuur nummer.


De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd.


Levertijd

De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van de betaling.
Sommige artikelen zijn voorradig, andere worden direct besteld.  Indien artikelen niet voorradig, of slecht leverbaar zijn wordt u hiervan per omgaande op de hoogte gesteld via  E-mail.


Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro's. Verzendkosten worden vermeld op de factuur.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


Klachten

Klachten over de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch  binnen bekwame tijd na het constateren van de gebreken, bij de ondernemer ter kennis worden gebracht. Als de klacht niet in overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.


Geschillen

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. Een geschil wordt pas in behandeling genomen wanneer de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. De Geschillencommissie ontfermt zich over zaken indien met een geschil niet meer dan € 14.00,- is gemoeid. 


Garantie

Garantie betreft het herstel op de werf van de ondernemer van zowel gebreken die ten tijde van de koop/levering niet waarneembaar waren als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolgen van normaal gebruik zijn ontstaan. De consument dient zich voor uitvoering van de garantie te wenden tot de ondernemer.

De Spada rubberboten worden geleverd met 2 jaar garantie op het decitex doek en naden. Deze garantie geldt tevens voor de verlijming van de spiegel en de verlijmde accessoires.


Volledige HISWA Algemene aannemings-, verkoop-, en leveringsvoorwaarden


HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden (NL)